پالتو زنانه مارک گوچی که از آهنربا ساخته شده است!!!

کار قشنگی روی پالتو هفت روز هفته می توانید با پوشیدن پالتو های مختلف به روش های مختلف شکل خود را بسازید.

پالتو ها و پالتو های یقه اسکی وجود دارد، یقه های یقه اسکی و پالتو ها وجود دارد.

یک سویشرت کلاهدار روی شلوار جین پوشیده است، یک پالتو پوشیده است.

پیراهن شما در حال حاضر وسوسه انگیز است که با یک پالتو زنانه مارک گوچی ست کنید.

با این حال، در اینجا، مانند برخی مسائل دیگر، سردرگمی وجود دارد.

پالتو اسپرت چیست، پالتو پالتو و شلوار چیست، پالتو بلیزر چیست، از آنها بگذریم، زیرا بسیاری از مربیان هنگام تلاش برای پوشیدن ژاپالتو روی شلوار جین از بین رفتند.

پالتو

ژاپالتوی که بیشتر می بینیم و احتمالا اکثر ما داریم،  مهمترین ویژگی این کاپشن ها داشتن شلوارهایی از همان پارچه است، طبیعتاً نام پالتو و شلوار را می برند، یعنی تیم.

اگرچه پالتو بیرونی، پالتو کتی و شلوار را می توان با هر شلوار دیگری غیر از شلوار استفاده کرد (در شرایط خاص، بعداً در مورد آن صحبت خواهیم کرد) توصیه نمی شود. چرا اینطور است؟ زیرا پارچه های کاپشن و شلوار باید 100% با یکدیگر سازگاری داشته باشند.

اما اگر این ژاپالتو را بخرید و با شلوارهای دیگر بپوشید، اگر آن را تمیز کنید، تطابق رنگ از بین می رود.

رنگ پالتو روشن تر خواهد بود در حالی که شلوار تیره می ماند و تمام هایلایت پالتو و شلوار از بین می رود.

این رسمی ترین ژاپالتو ما در بین پالتو های دیگر است. اینجا هیچ تزئینی با جانجان پیدا نمی کنید.

بیشتر از پارچه هایی با طرح های مختلف درست می شود، مانند راه راه، مانند چهارخانه یا چیزی.

باید بالای آن بنشیند، باید تناسب اندام باشد. البته می تواند نفس بکشد، اما بین پیراهن و پالتو نمی توانم پالتو یا پالتو کتی بپوشم، این پالتو مناسبی برای لایه بندی نیست.