مرکز خرید و فروش سنگ عقیق

سنگ های قیمتی و زیورآلات در مراکز مختلفی به فروش می رسند که باید در هنگام خرید دقت کرد تا اصل یا تقلبی بودن را تشخیص داد. مرکز خرید و فروش سنگ یاقوت کبود نیز به همین صورت می باشد.

مرکز خرید و فروش سنگ عقیق با توجه به تقاضای مردم برای خرید این نوع از سنگ ها گوناگون است. مردم باید تا حد امکان سعی کنند از مراکز معتبری تهیه کنند.

در هنگام خرید سنگ توپاز سوئیسی نیز اطلاعات کافی برای تشخیص اصل بودن آن داشته باشند تا دچار مشکل نشوند. سنگ عقیق در کشورهایی مانند ایران، یمن، هندوستان و چین در رنگ های گوناگون یافت می شود.