عرضه انواع سنگ عقیق سیاه

سنگ های عقیق در انواع مختلفی به فروش می رسند و رنگ های متفاوتی نیز دارند. عرضه انواع سنگ یاقوت کبود نیز با توجه به نیاز مردم انجام می شود.

مرکز خرید و فروش سنگ توپاز سوئیسی، انواع سنگ عقیق سیاه را به روش های مختلفی عرضه می کند. عرضه این سنگ به صورت اینترنتی، پستی و مغازه ها صورت می پذیرد، این سنگ دارای رنگ های متنوعی می باشد.

سنگ عقیق از معادن کشور یمن استخراج می شود و زمان خرید باید دقت کرد تا اصل را از تقلبی تشخیص داد.