سیستم تهویه ساینا مصرف بنزین را کاهش می دهد

لازم است بدانید سیستم تهویه ساینا مطبوع در خودرو با دستکاری مبرد بین حالت مایع و گاز کار می کند. همانطور که مبرد تغییر حالت می دهد، گرما و رطوبت را از وسیله نقلیه جذب می کند و به سیستم اجازه می دهد هوای خنک و خشک خارج کند.

برای تغییر مبرد بین حالت مایع و گاز، سیستم تهویه مطبوع برای کنترل فشار و دما کار می کند.در گذشته، سیستم های تهویه هوای خودرو از R-12 به عنوان مبرد استفاده می کردند. R-12 (معروف به فرئون) یک مبرد بسیار مؤثر بر پایه CFC (کلروفلوروکربن) است که قابل اشتعال نیست و برای انسان سمی نیست.

در اواخر دهه 1980، دانشمندان دریافتند که استفاده گسترده از R-12 به لایه اوزون زمین آسیب می رساند.

سازندگان در اواسط دهه 1990 به R-134a منتقل شدند. R-134a یک مبرد مبتنی بر HFC (هیدروفلوئوروکربن) است که خاصیت تخریب ازن R-12/Freon را ندارد. جدیدترین مبرد R-1234yf است که گازهای گلخانه ای کمتری تولید می کند.

تهویه

اروپا به استفاده از R-1234yf نیاز دارد و احتمالاً در آینده نزدیک این استاندارد جدید در ایالات متحده خواهد بود.

سیستم های تهویه مطبوع خودرو دارای چند جزء کلیدی هستند. در زیر قسمت های اصلی و نقش آنها ذکر شده است:

کمپرسور:واحد قدرت سیستم که سمت فشار پایین را از سمت فشار قوی جدا می کند.گاز کم فشار را می گیرد و آن را به گاز با دمای بالا/فشار بالا فشرده می کند.در جلوی موتور نصب شده و توسط تسمه سرپانتین هدایت می شود.
کندانسور:دمای مبرد را کاهش می دهد در حالی که فشار بالا را حفظ می کند.
مبرد با سرد شدن از حالت گازی به حالت مایع تغییر می کندمشابه رادیاتور موتور، از هوای اجباری (حرکت فن یا وسیله نقلیه) برای انتقال گرما استفاده می کند
در جلوی وسیله نقلیه، پشت کوره نصب شده است.
خشک کن:
آب را با استفاده از ماده خشک کننده (عامل خشک کننده) از مبرد خارج می کند.دارای برخی از ویژگی های فیلتر سیستمنصب شده در سمت پرفشار سیستم، بین کندانسور و دستگاه اندازه گیری می کند.
دستگاه اندازه گیرییا شیر انبساط یا لوله دهانه ثابتفشار مبرد را کاهش می دهد که به سرعت دمای مبرد را کاهش می دهد مبرد پس از خروج از دستگاه اندازه گیری همچنان به شکل مایع است نصب شده در سمت پرفشار سیستم، بین خشک کن و فایروال قرار دارد.
اواپراتور:
مبرد در اواپراتور به حالت گازی تغییر می کند و باعث ایجاد یک اثر خنک کننده می شودهوای کابین هنگام دمیدن در اواپراتور خنک و خشک می شود.