سنگ فیروزه ای که در شب می درخشد

اکثر سنگهای معدنی قابلیت نوردهی دارند و آنهم به دلیل معدنی بودن این سنگها می باشد. نوعی سنگ فیروزه وجود دارد که در شب نور می دهد و می درخشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با آراد برندینگ همراه باشید.

سنگ فیروزه ای که در شب می درخشد

تمامی سنگهایی که از معادن خارج می شود دارای رنگ بندی و درجه بندی می باشد و هرکدام از آنها در مصارف مختلف کاربرد دارند. سنگ فیروزه نیشابور یکی از رنگهای محبوب در این سنگها می باشد. در برخی از این سنگها رگه هایی وجود دارد که آنها را بسیار خاص تر می کند.

از سنگ فیروزه در روایات مختلفی یاد شده است و استفاده از آن بسیار ثواب دارد باید توجه کنید که هر سنگی دارای ثواب و خاصیت معنوی نیست. از این سنگ می توان حتی برای تقویت چشمها هم استفاده کرد و خواصهای درمانی دیگری هم دارد که بازگوی آن در این مقاله نمی گنجد. برای خرید عمده سنگ فیروزه به فروشگاه های معتبر آن مراجعه کنید.