با تجهیزات مرغداری دست دوم جواهرات بسازید!!

بنابراین شما تصمیم گرفته اید که یک مرغداری راه اندازی کنید و به این فکر می کنید که چه نوع تجهیزاتی برای شروع خوب است.

ما درک می کنیم که راه اندازی یک مرغداری می تواند سرمایه بر باشد.

اما این بدان معنا نیست که شما باید بدون تجهیزات مرغداری دست دوم شروع کنید.

در مین راستا، ما تمام تجهیزات لازم برای شروع این سفر را به همراه داریم.

با این حال، باید توجه داشته باشید که نوع تجهیزاتی که می‌خرید به اندازه مزرعه و به طور کلی تجارت بستگی دارد.

اگر یک تجارت مرغداری در مقیاس کوچک دارید، در مقایسه با یک کشاورز در مقیاس بزرگ به تجهیزات کمتری نیاز دارید.

برای وضوح، این مقاله را به بخش هایی تقسیم کرده ایم.

تجهیزات

تجهیزات مرغداری به دستگاه هایی اطلاق می شود که به انجام وظایف اطراف مزرعه کمک می کنند.

آنها ابزار یا دستگاهی هستند که برای انجام عملیات در اطراف مزرعه استفاده می شوند.

در این دوران دور از فکر است که بخواهیم بیشتر وظایف را در مزرعه با کار یدی انجام دهیم.

با این حال، با معرفی ماشین آلات و تجهیزات در مزرعه، کار در اطراف مزرعه آسان است.

در اینجا دلایل دیگری وجود دارد که شما به تجهیزات مرغداری نیاز دارید.

تجهیزات کار را آسان‌تر و سریع‌تر می‌کنند.

برای کشاورزی در مقیاس بزرگ، استفاده از تجهیزات مزرعه به تولید بالا کمک می کند. این به معنای فروش بیشتر است.

همچنین با استفاده از این افزونه ها می توانید نیروی کار را برای خود کشاورز کاهش دهید.

تجهیزات جوجه کشی دستگاهی است که تخم مرغ را تا روز بیرون آمدن از تخم گرم نگه می دارد.

معمولاً آنها تخم ها را در شرایط مساعد برای جوجه کشی، رشد یا واکنش نگهداری می کنند.

ستر قطعه ای از تجهیزات مزرعه است که رطوبت، دما و چرخش کافی را برای تخم مرغ فراهم می کند.

این اولین تجهیزات جوجه کشی است که در آن تخم ها برای 19 روز اول جوجه کشی نگهداری می شوند